Orddeling av comprovare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comprovare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pro-va-re

Siste orddelinger av dette språket