Orddeling av comprovato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comprovato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pro-va-to

Siste orddelinger av dette språket