Orddeling av compulsivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compulsivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pul-si-vo

Siste orddelinger av dette språket