Orddeling av computando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet computando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pu-tan-do

Siste orddelinger av dette språket