Orddeling av computare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet computare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pu-ta-re

Siste orddelinger av dette språket