Orddeling av computato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet computato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pu-ta-to

Siste orddelinger av dette språket