Orddeling av computer

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet computer? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-pu-ter

Siste orddelinger av dette språket