Orddeling av computerizzando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet computerizzando? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

com-pu-te-riz-zan-do

Siste orddelinger av dette språket