Orddeling av computista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet computista? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pu-ti-sta

Siste orddelinger av dette språket