Orddeling av comunale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comunale? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-mu-na-le

Siste orddelinger av dette språket