Orddeling av comunella

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comunella? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-mu-nel-la

Siste orddelinger av dette språket