Orddeling av comunicare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comunicare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-mu-ni-ca-re

Siste orddelinger av dette språket