Orddeling av comunicativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comunicativo? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

co-mu-ni-ca-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket