Orddeling av comunicato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comunicato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-mu-ni-ca-to

Siste orddelinger av dette språket