Orddeling av comunicatrice

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comunicatrice? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

co-mu-ni-ca-tri-ce

Siste orddelinger av dette språket