Orddeling av comunione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comunione? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-mu-nio-ne

Siste orddelinger av dette språket