Orddeling av comunitario

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comunitario? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-mu-ni-ta-rio

Siste orddelinger av dette språket