Orddeling av concedendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concedendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ce-den-do

Siste orddelinger av dette språket