Orddeling av concentrando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concentrando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-cen-tran-do

Siste orddelinger av dette språket