Orddeling av concentrato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concentrato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-cen-tra-to

Siste orddelinger av dette språket