Orddeling av concessione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concessione? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ces-sio-ne

Siste orddelinger av dette språket