Orddeling av concessivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concessivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ces-si-vo

Siste orddelinger av dette språket