Orddeling av concessore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concessore? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ces-so-re

Siste orddelinger av dette språket