Orddeling av conciliatorio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conciliatorio? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-ci-lia-to-rio

Siste orddelinger av dette språket