Orddeling av concitando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concitando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ci-tan-do

Siste orddelinger av dette språket