Orddeling av concitato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concitato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-ci-ta-to

Siste orddelinger av dette språket