Orddeling av conclave

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conclave? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-cla-ve

Siste orddelinger av dette språket