Orddeling av concludendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concludendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-clu-den-do

Siste orddelinger av dette språket