Orddeling av concludere

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concludere? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-clu-de-re

Siste orddelinger av dette språket