Orddeling av conclusivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conclusivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-clu-si-vo

Siste orddelinger av dette språket