Orddeling av concordato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concordato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-cor-da-to

Siste orddelinger av dette språket