Orddeling av concordia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concordia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-cor-dia

Siste orddelinger av dette språket