Orddeling av concorrendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concorrendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-cor-ren-do

Siste orddelinger av dette språket