Orddeling av concretando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concretando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-cre-tan-do

Siste orddelinger av dette språket