Orddeling av concretato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concretato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-cre-ta-to

Siste orddelinger av dette språket