Orddeling av concretizzabile

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concretizzabile? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-cre-tiz-za-bi-le

Siste orddelinger av dette språket