Orddeling av concretizzato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concretizzato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-cre-tiz-za-to

Siste orddelinger av dette språket