Orddeling av concupiscente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concupiscente? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-cu-pi-scen-te

Siste orddelinger av dette språket