Orddeling av condannando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condannando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-dan-nan-do

Siste orddelinger av dette språket