Orddeling av condannato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condannato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-dan-na-to

Siste orddelinger av dette språket