Orddeling av condanne

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condanne? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-dan-ne

Siste orddelinger av dette språket