Orddeling av condendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condendo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-den-do

Siste orddelinger av dette språket