Orddeling av condensamento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condensamento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-den-sa-men-to

Siste orddelinger av dette språket