Orddeling av condensando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condensando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-den-san-do

Siste orddelinger av dette språket