Orddeling av condensato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condensato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-den-sa-to

Siste orddelinger av dette språket