Orddeling av condensatore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condensatore? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-den-sa-to-re

Siste orddelinger av dette språket