Orddeling av condense

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condense? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-den-se

Siste orddelinger av dette språket