Orddeling av condeterminando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condeterminando? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-de-ter-mi-nan-do

Siste orddelinger av dette språket