Orddeling av condeterminare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condeterminare? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-de-ter-mi-na-re

Siste orddelinger av dette språket