Orddeling av condirsi

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet condirsi? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

con-dir-si

Siste orddelinger av dette språket